Освітні програми

1-4 класи

Згідно Державного стандарту початкової освіти (2018р.), Типовою освітньою програмою для початкової школи, розробленої під керівництвом Р.Шияна, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України освіти від 08.10.2019 року № 1272

Структура та органи управління закладу освіти

Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти передбачають розмежування компетенції засновника, інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

Засновником школи є Львівська міська рада; уповноважений орган управління - відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Школа знаходиться у комунальній формі власності Львівської міської ради.

Керівник закладу освіти - директор Васильків Ольга Миколаївна

Мова освітнього процесу : українська

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти : 321

Доступність навчання учнів з особливими потребами - Будівля школи не пристосована для навчання осіб з особливими потребами

Додаткові освітні, та інші платні послуги не надаються

Про зарахування учнів до школи

В нашому закладі проводиться набір учнів згідно наказу МОНУ від 16.04.2018 №367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" та листа управління освіти ДГП ЛМР від 23.04.2020 року №4-2601-11969.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного із батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка № 086-1/о;

- карта профілактичних щеплень (форма № 063/о).

Територія обслуговування закріплена за закладом освіти, згідно з рішенням виконкому від 05.03.2021 № 132:

вул. І. Пулюя, 2, 4, 6; вул. Наукова, 37-55 (непарні)

Наша адреса

79071 м. Львів, вул. Пулюя, 10

Тел.(032) 263-33-36